Headerbild

Medlem

Målsättning

Hogsta Dressyrryttares, HDRs, huvudsyfte är att främja medlemmarnas hästintresse, i form av motion, sport och tävlingsidrott samt att främja ridningen med tyngdpunkt på dressyr. HDR har även som mål att bidra till att uppfylla Ridsportförbundets målsättning.

För att uppfylla vår målsättning arrangerar klubben bl.a. två öppna dressyrtävlingar per år samt ett klubbmästerskap. Dessutom arrangerar klubben aktiviteter och utbildning som skall leda till att medlemmarnas kunskaper inom hästsporten utvecklas och förstärks. Utbildningen och aktiviteterna syftar inte enbart till tävling utan även till att utveckla ridning och hästhållning hos medlemmarna.

Många av våra utbildningar och aktiviteter är även öppna för externa deltagare, bl.a. för att medverka till att stödja Ridsportförbundet och Stockholmsdistriktet i dess verksamhet.

 

Medlemskap

Du som tycker att vår verksamhet verkar intressant, är mycket välkommen att söka medlemskap i klubben. Vi tar inte bara emot ryttare som medlemmar utan alla som är intresserade av ridsport och hästhållning samt vill bidra i utvecklingen av denna. Vänd dig gärna till någon av oss i styrelsen för att få veta mer eller för att anmäla dig som medlem.

 

 Medlemsavgifter 2024

Medlem

Avgift

Tävlande/aktiv senior

600 kr

Stödjande senior/tävlande junior (upp till 18 år)

400 kr

 

 

Medlemsavgiften insättes på Bankgiro 5464-1105, Swish 1236292999. Ange vilken typ av medlemskap det gäller samt namn, personnummer (10 siffror), adress, telefonnummer (inkl mobilnr) och e-post. När avgiften är betald sänds även samma uppgifter till vår kassör Annika Ljungwald kassor.hdr@gmail.com samt uppgift om när medlemsavgiften betalats in. Dessa uppgifter behövs för att registrera dig hos Ridsportförbundet, vilket styr över försäkring och kopplingen till oss som klubb. OBS! om man är stödjande medlem så omfattas man inte av Ridsportförbundets försäkring.

 

Tävlingslicens

Tävlingslicens löser du enklast på Ridsportförbundets hemsida. Kom ihåg att du måste ha löst medlemskap för aktuellt år innan du kan lösa tävlingslicens. Vår kassör måste dessutom hinna bekräfta till TDB att du har löst/betalt medlemsskap och därför även får lösa licens. 

Adress

Hogsta Dressyrryttare c/o Annika Ljungwald Stopvägen 57 168 35 Bromma

Kontakt

E-post:hogstadressyrryttare@gmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Dela gärna med er av era upplevelser, stora som små. HDR vill vara med i allt som händer inom hästvärlden. Har du varit på klinik, tävling eller kanske bara har ett fint inlägg, tagga oss på Instagram.

Hogsta Ridanläggning och Hogsta Ridsport ger båda HDR sitt stöd i vardag och vid tävlingarna som hålls på anläggningen. Som medlem i HDR har du 10% rabatt, på de flesta varor hos Hogsta Ridsport (gäller dock inte foder och vissa andra lågmarginalvaror).